Vårdförbundets konfliktvapen skadar patienter

Det är dags att Vårdförbundet lägger ner sina vapen – innan det blir akut fara för patienterna. Samtliga parter måste se bortom sina egna agendor. Det skriver Gustaf Drougge, vd på tankesmedjan Synaps i Altinget.

Vårdförbundet måste lägga ned strejkvapnet för att undvika att ytterligare patienter kommer till skada. Under de första tre veckorna under förbundets övertidsblockad har över 400 sjuka patienter fått sin operation eller behandling inställd eller uppskjuten. Inga framsteg verkar ha skett under helgens förhandlingar och för varje dag som går drabbas fler patienter.

Varnar för fara för liv

När chefläkare varnar för akut fara för liv måste vi tänka om kring möjligheten att få andra svårt sjuka patienters rätt till liv som strejkvapen. Det handlar om totalt 3 900 sjuksköterskor som träffas av fackets konfliktvapen och nu varnar både vårdpersonal och regioner om fara för liv. Det visar att dessa åtgärder riskerar svårt sjuka patienters hälsa och liv och behöver undantas som möjlig facklig stridsåtgärd.

Vårdförbundets bästa argument är att det är regionernas fel att de inte har ordnat en bättre arbetsmiljö. Det har gjort att många har sökt sig till alternativa lösningar som hyrsjuksköterskor som nu regionerna också stängt dörren för genom hyrstopp i åtta regioner. Det är lätt att förstå frustrationen över att regionerna med tvång försöker få tillbaka sjuksköterskorna i stället för att erbjuda en mer välfungerande arbetsmiljö.

Tyvärr riskerar Vårdförbundets krav på förkortad arbetstid att cementera dagens situation ytterligare. Fler sjuksköterskor kommer behöva springa ännu snabbare för att kompensera för att deras kollegor går hem tidigare. Det blir inte färre patienter för att sjuksköterskor slutar tidigare.

”Prioriteringar i krig och katastrofer”

Vårdförbundets strategi under 2010-talet om att fokusera på höjda ingångslöner har gjort att nyanställda sjuksköterskor nu handleds av erfarna sjuksköterskor med samma lön. Detta skapar en enorm frustration och gör att sjuksköterskor söker sig från regionerna. Facket borde i stället kräva det som gör hyrbolagen intressanta. Då handlar det om lön efter prestation, patientkontakt framför administration och ett modernt ledarskap.

Sommaren står för dörren och varje år kommer larmrapporter om att vård inte kommer kunna ges som planerat under semestermånaderna. Det är allvarligt men detta år väntas något mycket värre. Regioner initierar nu Socialstyrelsens åtgärdsplan ”Prioriteringar i krig och katastrofer” som utgångspunkt för vården i sommar.

Region Västernorrland överväger att stänga ned hjärtavdelningen eller akuten under sommaren. Sverige har en av världens högsta skatter men tvingas till krigsliknande vård. Att i en sådan situation, där patientens vård ska ransoneras som under krigsliknande förhållanden, ytterligare försämra det genom att genomföra en strejk är direkt samhällsfarligt.

Se bortom de egna agendorna

För att undvika att både regioner och facket använder patienter som maktmedel behövs en vårdgaranti värd namnet. Om vård inte ges enligt lagkravet på 90 dagar bör regionen kompensera patienten med 5 000 kronor per månad efter vårdgarantin. Då blir det inte lönsamt att ställa patienter i kö och regionerna tvingas värdera en modern arbetsmiljö för att behålla sjuksköterskor.

Båda parter behöver se bortanför sina egna agendor och sätta patientens rätt till vård i främsta rummet. Ifall inte det sker behöver den nya partssammansatta nämnden, som ska avgöra vad som är samhällsfarligt i en konflikt, med före detta socialministern Göran Hägglund som ordförande, undanta patienters liv som legitimt strejkvapen och döma ut strejken som samhällsfarlig.

Gustaf Drougge, VD
Tankesmedjan Synaps