Lär känna Synaps

”För att vi långsiktigt ska kunna utveckla sjukvården behöver tankar och samtal omsättas i handling. Då är det nödvändigt att vi som befinner oss i systemet engagerar oss för förändring.” madina@tankesmedjansynaps.se

Madina Refoi, läkare

”Vi måste anpassa sjukvården för patienten, inte tvinga sjuka och sköra människor att ständigt anpassa sig för systemets behov. Stärkta rättigheter för patienterna kan slopa vårdköerna.” gustaf@tankesmedjansynaps.se 0732003110

Gustaf Drougge, VD

”Såväl patienter som personal förväntar sig en sjukvård som fungerar bättre än vad den gör idag. Centralstyrningen av vården har misslyckats och det är dags att ge vårdenheterna och deras patienter större inflytande över systemet.” isac@tankesmedjansynaps.se

Isac Riddarsparre, läkare

”Patienten ska gå före systemet. För det krävs riktiga reformer som sätter patienten i fokus och ger sjukvårdspersonalen förutsättningar att ge vård i tid. Det är dags för regionerna att prioritera om och prioritera rätt.” Ofelia@tankesmedjansynaps.se

Ofelia Namazoma Venneman, projektledare och pressansvarig

Bättre hälsa för alla

Tankesmedjan Synaps finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv och har som mål att främja utvecklingen av svensk sjukvård genom konkurrens och innovation för att ge bättre sjukvård för alla.

Styrelse

Gustaf Drougge, Ordförande

Över 15 års erfarenhet av utveckling av hälso- och sjukvården på regional och nationell nivå.
gustaf@tankesmedjansynaps.se

Albin Falkmer

Direktör för ägarstyrning och samhällsfrågor på Samhall AB med erfarenhet av arbete i Regeringskansliet. Bl.a. som stabschef på Arbetsmarknadsdepartementet.

Maria Bengtzboe

ST-läkare i Region Sörmland.

Gabriella Landerholm

Projektledare vid Svenskt Näringsliv.