Vår mission:
sjukvård för alla

Svensk sjukvård har betydande problem men också fantastiska möjligheter. Dagligen matas vi med historier om nedskärningar, vårdköer och överfulla akutmottagningar. Samtidigt sker en otrolig utveckling med den medicinska överlevnaden och där liv som tidigare inte gick att rädda nu nästan kan lämna sjukhuset dagen efter.

För att fullt ut kunna frigöra den förmåga och kapacitet som finns i svensk sjukvård krävs strukturella reformer utifrån patientens perspektiv. För att all offentligt finansierad sjukvård ska klara ge vård till fler snabbare och samtidigt klara ekonomin krävs omfattande innovation och utveckling.

Tankesmedjan Synaps är en ny tankesmedja som ska lyfta argument, nya modeller och lösningar för all offentligt finansierad sjukvård. Våra utgångspunkter är en framtidsoptimistisk inställning utifrån ett medborgarperspektiv där marknadsliberala lösningar som konkurrens är en del av lösningen.