Bättre hälsa för alla
Tankesmedjan Synaps är en ny framtidsoptimistisk och partipolitiskt obunden tankesmedja om sjukvård med ett medborgar- och marknadsliberalt perspektiv.

Det måste inte stå
200 000 personer i 
vårdkö

Synaps är en tankesmedja som har bildats för att utveckla och synliggöra de verktyg och metoder som finns för en bättre sjukvård för alla. I dag står hundratusentals i en vårdkö för att vårdsystemets fulla potential inte nyttjas.

 

Tankesmedjan Synaps kommer under 2023 visa på hur en strukturell rättighetslagstiftning kan skapa stora positiva effekter för patienters möjligheter till vård i tid.

”Svensk sjukvård kan bli helt köfri på 5 år. Men då måste patienterna ges möjlighet och kunskap att röra sig mellan regioner och vårdgivare, precis som lagen i dag tillåter. Med ett svenskt Pricerunner för tillgänglig vård kan vårdköerna kapas snabbt”

Gustaf Drougge, ordförande tankesmedjan Synaps

Projekt

Kontakta Tankesmedjan Synaps

Vill du vara med och bidra i våra projekt eller föreslå ytterligare områden vi borde undersöka? Vi älskar att prata sjukvårdspolitik.

Hör av dig till oss.