Replik: Mer konkurrens behövs i sjukvården

Att överge lagen om valfrihet (LOV) i sjukvården och ersätta det med mer central planering av regionen vore, tvärtom vad Pelling och Dahlgren (SvD 9/12) på Arena idé skriver, att förlänga de långa väntetider som präglar vården. I stället bör den statliga översynen av LOV kompletteras med mer konkurrens på lika villkor från privata vårdgivare vilket stärker hela sjukvården.

I dagens offentligt finansierade sjukvård är det endast en läkare som kan avgöra om du är sjuk, och då i förlängningen ge dig rätt till det fantastiska utbudet av avgiftsfri sjukvård. Det är en bra modell, men den kräver en mycket hög tillgänglighet till vårdcentralen annars söker man sig till akuten, som är en mycket dyrare nivå av sjukvård.

Enligt SKRs Ersättningsmodell i svensk primärvård (2021) finansierades svenska vårdcentraler genomsnitt till 87 procent av en fast ersättning. Oavsett hur många patienter läkaren tar emot utgår nästa samma peng vilket innebär att det finns mycket begränsad ekonomisk vinst av att träffa fler patienter. Detta skapar de vårdköer vi ser i del av sjukvården, som för att vara som mest effektiv, kräver hög tillgänglighet.

Den extremt höga fasta andelen ersättningen till landets vårdcentraler försvårar också för konkurrens av mer klassiska mindre läkardrivna mottagningar. Eftersom nästan all ersättning kommer av den fasta listningsersättningen skapas en effektiv tröskel för småskaliga mottagningar som skulle kunna konkurrera ut den större offentliga eller privata vårdcentral som inte tar hand om sin medarbetare eller patient tillräckligt bra.

Detta hände när vårdgivaren Kry via etableringsfriheten och en 100 procent rörlig ersättning genom konkurrens kunde digitalisera alla hela svenska vårdcentraler mer effektivt än något riktat statsbidrag kunnat åstadkomma. Den som inte kunde erbjuda att videochatta med sin vårdcentral var på andraplats. Allt var verkligen inte perfekt från start, som det sällan är i början av en strukturell förändring, men det är mycket bättre för alla i dag.

Detta tillkom tack vare patientens makt att själv välja vårdcentral, rätten att konkurrera på lika villkor och innovationskraften som kommer från möjligheten till vinst. I regeringens översyn av LOV behöver regeringen förstärka alla dessa avgörande komponenter.

Gustaf Drougge, VD Synaps
Isac Riddarsparre, ST-läkare i allmänmedicin

Repliken är skickad till SvD.