Minska vårdens sjukfrånvaro med privata vårdförsäkringar

Glappet mellan det privata näringslivets och den offentliga vårdens syn på kompetens är talande. I den ena världen finns tjänstesamhällets inhyrda barista som gör en perfekt cappuccino, för att chefen vill locka tillbaka personalen till kontoret. I den andra världen finns avdelningschefen som blir ombedd att plocka undan de egeninköpta mazarinerna i fikarummet eftersom andra avdelningar inte har samma.

Vårdförbundet beräknar att runt 14 000 sjuksköterskor har valt bort patientarbetet. Kompetensflykten från regionerna skapar växande vårdköer.

I vår nya rapport ”Reformer för fler attraktiva arbetsgivare inom svensk sjukvård” anser en klar majoritet bland sjuksköterskorna att de tre mest prioriterade faktorerna bakom deras val av arbetsgivare är att arbetsplatsen har ett inspirerande ledarskap, en hög etisk standard och respekt för medarbetarna.

Synaps frågade, med hjälp av undersökningsföretaget Universum, 1471 sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter vad de ansåg kännetecknade attraktiva arbetsgivare och vad skillnaderna var mellan offentliga och privata vårdgivare. Resultatet visar att privata vårdgivare är bättre arbetsgivare.

Sjuksköterskor inom den privata sektorn är mer nöjda med sin nuvarande arbetsgivare (68 procent) än de som arbetar inom den offentliga sektorn (59 procent) och mer benägna att rekommendera sin arbetsgivare till en vän jämfört med dem som arbetar inom den offentliga sektorn.

Vi föreslår bland annat följande åtgärder:

Ge alla vårdchefer riktig chefsträning. I dag får nya chefer i offentlig sektor mycket små utvecklingsmöjligheter inför att de tar på sig ett stort ansvar för ekonomi, anställda och vårdkvalitet. Det behöver bli lika naturligt för vården som för näringslivet att investera i sina chefer, för att få ut det mesta av verksamheten.

• Minska vårdens sjukfrånvaro med privata vårdförsäkringar. När vården är så slimmad påverkar den stora sjukfrånvaron i offentlig vård i alltför hög utsträckning möjligheten att korta köer. Sveriges kommuner och regioner redovisar att anställda i regionerna har fler sjukdagar än anställda i privat sektor. Vårdgivare i offentlig sektor borde köpa en privat sjukvårdsförsäkring till all sin vårdpersonal, så att de snabbare kan komma tillbaka i arbete.

• Minska vårdköerna som bränner ut personalen. Internationella studier visar att vårdköerna skapar en känsla av otillräcklighet och stress bland vårdpersonalen. Denna stress leder till både utbrändhet och hög personalomsättning, vilket i sin tur kan förvärra problemet med vårdköer och kompetensbrist. Därför är insatser för att minska vårdköerna också insatser för att förbättra arbetsmiljön.

Svensk sjukvård har en otrolig potential, med många kompetenta medarbetare, men saknar tillräckligt skickliga ledare. Här måste den offentliga vården lära av näringslivet.

Gustaf Drougge

Publicerad i Dagens Medicin