Fler politiska nämnder löser inte vårdens problem

Igår den 6 februari gick den styrande majoriteten i Region Stockholm ut med beskedet att offentligt styrda sjukhus inom regionen ska avbolagiseras. Rent konkret betyder det att sjukhusen övergår från bolagsstyrelser till att ställas under en gemensam, politiskt tillsatt nämnd. Motiveringen är att man vill minska konkurrensen mellan sjukhusen och förenkla personalförsörjningen, men de argumenten räcker inte långt. Politisk styrning är långtifrån konkurrensfri och ser till de övergripande politiska intressena inom regionen, inte nödvändigtvis de enskilda sjukhusens behov. Arbetsmiljön förbättras inte av att alla anställda vid de olika sjukhusen betraktas som en enda stor bemanningsresurs att flytta på efter behov.

Konkurrens mellan sjukhusen är konkurrens om arbetsförhållanden, löner och kvalitet, sådant som typiskt är bra att vårdenheter pressar varandra att förbättra. När ett sjukhus skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö kommer den arbetsgivaren naturligt locka till sig fler sjuksköterskor, läkare och undersköterskor, vilket sätter press på övriga sjukhus att genomföra samma förbättringsarbete. Detta samspel, som tvingar dåliga verksamheter att förbättras, och som belönar bra verksamheter, kommer tyvärr i vägen för en centralstyrd organisation där parallella politiska intressen går före. Om det inte ligger i styrningens intresse att till exempel Danderyds sjukhus tappar arbetskraft till Södersjukhuset, kan nämnden enkelt besluta om rekryteringsstopp i den senare organisationen. En sådan åtgärd förbättrar förstås inte vården för stockholmarna.

I motiveringen till beslutet för också den styrande majoriteten ett resonemang om kompetensförsörjningen. För den enskilde undersköterskan, sjuksköterskan eller läkaren finns det en trygghet i att vara anställd av ett sjukhus och inte flera. Under coronapandemin var det vanligt att ”vårdens samlade resurser” – det vill säga enskilda anställda – flyttades fram och tillbaka mellan olika enheter och sjukhus beroende på var det fanns behov. Det kanske var motiverat under en global pandemi, men som setts i bland annat Skåne mellan Ängelholms och Helsingborgs sjukhus har omflyttningar utnyttjats för att täcka upp bemanningen under sommarlov. Detta resulterade förutsägbart nog i försämrad arbetsmiljö och uppsägningar. Vården har redan problem med arbetsmiljön, och regionstyrets beslut om fler politiska nämnder riskerar resultera i att anställda lämnar den nya, centralstyrda verksamheten.

Isac Riddarsparre
Läkare och medarbetare på Synaps