Hellre hyrpersonal än ingen personal

Det är positivt att läsa att regionstyrelseordföranden vill öka kontinuiteten för patienter och förbättra sjukvårdspersonalens arbetsmiljö för att få dem att stanna kvar i regionens regi. Men hyrbemanningen är ett nödvändigt inslag i den svenska vården, och regionernas försök att begränsa den kommer få bakslag och risken är att det blir patienterna som får betala med sin hälsa i stället.

Många regionanställda sjuksköterskor och läkare har nog frustrerats av hyrpersonalens närvaro på vårdgolven, som arbetar bekvämare tider, och med högre lön, än den ordinarie personalen.

Men flera vårdenheter har redan larmat om de digra konsekvenserna som hyrstoppen riskerar få för patienterna. Priset för att förbättra regionernas ekonomi med patientens hälsa i ett land med redan slingrande vårdköer är för högt. Visst är det bra att ha samma fasta läkare på vårdcentralen, men om det inte är möjligt är det bättre att ha en hyrläkare än ingen läkare alls.

Det är ingen hemlighet att bemanningsföretagen har satt press på regionerna att förbättra sina egna löner och arbetsvillkor. Sjuksköterskors löner blir högre vid övergång från regional anställning till hyrbemanning. I SKR:s rekommendationer för att minska hyrbemanningen lyfter man behovet av förbättrade villkor för den egna personalen. Enskilda regioner lovar ökade löner på sikt. Därför är det märkligt att man nu vill avlägsna den möjligheten för personalen att på grund av missnöjdhet övergå till hyrbemanning. Vi närmar oss med andra ord en situation där missnöjd personal inom den offentliga vården ställs mellan arbetslöshet och lika dåliga eller rentav sämre villkor.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvården vara kostnadseffektiv, detta ligger också i skattebetalarens intresse. Att begränsa kostnadsutvecklingen för sjuksköterske- och läkarbemanning genom hyrstopp verkar därför attraktivt. Samtidigt lever vi i ett Sverige som blivit större än regionerna. Idag finns privat sjukvård helt vid sidan om den offentliga vården, och våra nordiska grannländer tar med öppna armar emot svensk sjukvårdspersonal som erbjuder sina tjänster enligt hyravtal. Hur kostnadseffektiv den svenska vården än blir, är det nog få som kommer ha möjlighet att åka till Norge för att få sin canceroperation i tid.

Isac Riddarsparre
Läkare och medarbetare på Tankesmedjan Synaps

Publicerad i Aftonbladet Debatt