Patienter väntar inte snällt för politikers skull

Det är viktigt att vården är behovsstyrd, men Jonas Lindberg (V) missar om vems behov som ska styra. Att flytta makt från patienter till politiker som S-styret gör i Region Stockholm är att fokusera på politiska behov snarare än patienters behov. Det kommer att ge än längre köer och dyrare vård.

Det stämmer att det inte går att få samma kontinuitet på en närakut som en vårdcentral. Men det bygger på att vårdcentralerna har öppet när patienterna söker vård.

Hur många vårdcentraler har öppet på helgen eller efter klockan 17 en vardag? Patienter kommer inte snällt vänta lördag och söndag för att politiken bestämt det, då kommer de i stället trängas på akutmottagningen.

Nöjdare och friskare personal

Vad händer när alla barnfamiljer kommer till akutmottagningarna? Då trängs de med multisjuka äldre som redan i dag väntar alldeles för länge på vård. Så skapas den farliga vårdsituation som Stockholm hade innan närakuterna avlastade akuterna med 200 000 patientbesök om året.

Riskerna med att lägga ned privata vårdgivare är att färre sjuksköterskor kommer arbeta i vården i Region Stockholms regi. Privata vårdgivare har nöjdare och friskare personal, fler som vill rekommendera sin arbetsplats än de som arbetar för regionerna. Att lägga ned privata konkurrenter till Region Stockholm kommer inte tvinga sjuksköterskor tillbaka till regionen, snarare flyr de till försäkringsvården.

I stället för att lägga ned vård borde regionerna, som är under stor kostnadspress, upphandla mer sjukvård som ger lägre kostnad och håller samma kvalitet. Det kräver dock politiker som sätter patienters behov före ideologin.

Debattartikeln kan läsas i Expressen Debatt.


Av Gustaf Drougge

vd för tankesmedjan Synaps