Synaps i Dagens Nyheter

”Allt fler politiker försöker lösa strukturella problem med mer resurser trots att det som behövs är omfattande reformer. En stor byråkrati, bristande konkurrens och en dysfunktionell vårdgaranti har lett till 400 000 patienter i vårdköer samtidigt som ekonomin inte går ihop.”

– Gustaf Drougge i DN