Regeringens pengar lägger en våt filt över vårdens effektivisering

Tidöpartierna presenterade i dag en räddningsplanka för regionerna på 6 miljarder, men mycket talar tyvärr för att bidraget ger längre vårdköer och dyrare vård. Svensk sjukvård håller hög kvalitet, men är otillgänglig och dyr. I stället för att låta kostnadspress skapa nya arbetsmetoder i vården skjuts förändringen upp av nya bidrag från regeringen.

En ljusglimt i ett annars beklagligt besked är att regionerna nu uppmanas att effektivisera sina egna verksamheter.

Synaps lyfter flera förslag för att sänka kostnaderna i regionerna:

Varje region måste inte göra allt. Alla medborgare ska ha akutsjukvård, husläkare och förlossningsvård tillräckligt nära men alla regioner måste inte ha all typ av specialiserad vård. Det är rimligt att patienter kan behöva resa till en annan region för en operation som sker 1 gång i livet. I gengäld sker operationen i tid och till god kvalitet. Genom att låta varje region fokusera på det som just de är bäst på kan vi använda våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Varsla admin, inte vård. Nästan alla regioner har antingen för mycket personal eller personal på fel plats. Oftast är det båda delarna. Eftersom regionledningarna försöker skydda sjukvården från kostnadspress kan sjukhusen nästan alltid räkna med att slippa avskeda någon. Nu när vissa regioner äntligen ställer om och börjar lyfta på den våta filt som legat över all typ av förändringar. Då kommer regeringen och lägger tillbaka filten.

Men alla som varslas, är det inte synd om dem? Det är det, men att arbeta i vården är ingen rättighet. Det är däremot patienters rätt att få vård i tid. Sedan gäller det att varsla rätt personal. I Västra Götaland sparkas 2000 på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I Region Östergötland varslas 900, men sjuksköterskor och läkare fredas.

Regeringen behöver backa från kravet att ingen i vården ska sparkas och tvärtom uppmana regioner att sparka rätt personal. Värt att notera är att det nästan aldrig varslas i privat vårdsektor. Det är för att man inte anställer fler än man behöver och att arbetsgivare i dialog prövar sig fram till mer effektiva modeller. Här kan regionerna lära sig mycket.

Privatisera smart. Vi vet att privata vårdgivare kan göra höftledsoperationer till 50 procent av kostnaden mot regionernas egna vårdgivare (Sirona 2021). All vård ska inte ske privat men all den vård som är billigare och sker till samma eller högre kvalitet bör privatiseras. Endast räknat på höftledsoperationer handlar det årligen om kostnadsbesparingar på 300 miljoner kronor utifrån dagens upphandlade priser.

Inför ny teknik fortare. När AI-verktyg infördes på ett mindre sjukhus som Eksjö lasarett kunde 2000 fler röntgas varje år utan att köpa in fler maskiner eller fler personal. Röntgen är ett diagnostiskt verktyg som det är hård konkurrens om. Skulle detta införas brett i landet handlar det om massiv kapacitetsökning.

Schemalägg vården som kollektivtrafiken. En mindre privat vårdgivare med 37 anställda rekryterade en trafikplanerare som schemaläggare i vården vilket blev både uppskattat och lönsamt. Det handlade om att se möjligheter och resurser på ett annat sätt än som vården själva gör.

En stor frustration hos vårdpersonal ligger i den bristande effektivitet som de möter i vården varje dag. Eftersom varje timme är viktig att använda så smart som möjligt har framgångsrika vårdgivare låtit sig inspireras av bland annat andra sektorer.

Till höstbudgeten måste det komma 6 reformer istället för 6 miljarder i räddningspaket.

Gustaf Drougge
VD på Tankesmedjan Synaps

Debattartikeln publicerad i Göteborgs-Posten