Rapport: Reformer för fler attraktiva arbetsgivare inom svensk sjukvård

Tankesmedjan Synaps har tagit fram en ny rapport om hur regioner ska locka och behålla kompetenskritisk vårdpersonal, som sjuksköterskor.

Rapporten konstaterar att det finns bra och inspirerande ledarskap i både offentlig och privatdriven sjukvård men att på strukturell nivå finns det betydande högre tolerans över tid för dåligt ledarskap i offentlig sektor. Kort uttryckt, dåliga chefer tillåts vara dåliga chefer längre i regionägd sjukvård. Konsekvensen av detta är en massiv flykt av kritisk kompetens av välutbildade sjuksköterskor som i stället väljer privatdriven sjukvård eller att helt undvika vårdgivare. Bland erfarna sjuksköterskor rankas Försvarsmakten som den bästa arbetsgivaren som anses erbjuda både tydligt ledarskap och meningsfullhet.

Våra slutsatser handlar om att:

Värdera ledarskapet som i näringslivet
Både vad gäller ersättning, utbildningar och särskilda karriärstegar, samt att regioner som brottas med att rekrytera bör upphandla vården för att skapa bättre förutsättningar till kompetensförsörjning. Detta eftersom offentlig sektor är sämre på att locka och behålla avgörande kompetens.

Individualisera lönesättningen för sjuksköterskor
Alltför många skickliga sjuksköterskor lämnar yrket på grund av att flit och ansträngning inte premieras. Värna egen vårdpersonal genom att använda privat sjukvårdsförsäkring för att snabbare komma tillbaka till arbetet. I många fall kan en vanlig vårdkö vara tio gånger så lång, vilket riskerar vårdproduktionen för alla om nyckelpersonal är sjukskriven längre än nödvändigt.

Minska etisk stress genom kortare köer
Vårdköer skapar känsla av otillräcklighet och moraliskt högmotiverade medarbetare bränner ut sig, vilket skapar än större produktionsfall och längre köer.

Slutsatsen är att det inte går att beställa goda chefer från politisk nivå men att det går att satsa lokalt och nationellt på bättre ledarskap inom sjukvården genom att inspireras av andra sektorer. Det kan handla om skräddarsydda ledarskapsprogram på Handelshögskolan, brett införande av konsekvenskultur och att förstå att själva konkurrensen om vårdpersonal är långt mer effektiv som utvecklande verktyg än regionala styrdokument. För politiker som vill öka regionens vårdkapacitet genom att bli en mer attraktiv arbetsgivare är svaret att konkurrensutsätta en större andel av vården så att sjuksköterskor inte behöver lämna sektorn för att slippa regionen som arbetsgivare.

Vill du ta del av hela rapporten – här hittar du den.

Vill du ta del av presentationen av rapporten med kommentarer från Sofia Palmquist, VD på Aleris samt Gustaf Josefson, tidigare ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, så gör du det via vår YouTube-kanal här.