Gustaf Drougge: Inför en omvänd kömiljard och bli av med vårdköerna

Dagens vårdsystem är riggat för att skapa vårdköer och behöver förändras. Mer resurser har inte löst vårdköerna sedan 2014. Nu behövs i stället en omvänd kömiljard för att komma tillrätta med de växande vårdköerna. I stället för att skjuta till mer resurser för att korta vårdköerna bör en sanktion införas för patienter som väntat för länge på sjukvård. Skulle en kostnad på 5 000 kronor per patient och månad införas för de som väntar på operation/behandling skulle regioners resurser som i dag är reserverade för annat än sjukvård tillgängliggöras.

I dag belastar vårdköernas kostnader de enskilda patienterna snarare än regionerna. Det kan inte längre, och ska heller inte, vara gratis för regionen att ställa patienten i kö.

Läs hela artikeln av Gustaf Drougge i Altinget.