Fritt vårdsök!

Precis som studenter loggar in på statliga Studera.nu för att välja högre utbildning skulle höftledspatienter med smärta kunna logga in på liknande sida och välja vårdgivare. Det är särskilt rimligt att staten tillhandahåller en sådan lösning eftersom det är statens vårdgaranti som behöver upprätthållas.

Synaps har i en ny rapport Fritt Vårdsök visat hur detta skulle kunna fungera för patienten, regionerna och staten. Istället för att staten jagar realtidsdata för operationskapacitet som inte finns bör vårdgivarna tillsvidare själva anmäla in sin kapacitet. Då skapas starka drivkrafter för ökad produktion då patienter från vårdgivare med låg produktivitet flyttar till vårdgivare med hög produktivitet. Vårdgivarna får också möjlighet att använda kostnadsintensiv infrastruktur som operationslokaler till fler patienter, fler dagar i veckan.

Läget är oacceptabelt. Regeringen behöver skyndsamt tillsätta utredningen för att skapa Nationell vårdförmedling som utgår från patientens, inte regionens behov. Då kan Sverige gå ifrån ovärdiga vårdköer och i stället ge alla patienter rätt vård i tid.

Detta skriver Gustaf Drougge i Dagens Medicin 31 maj 2023.