”I ett sådant försämrat säkerhetsläge ansvarar 21 regionstyrelser för ledningen av den civila hälso- och sjukvården. Det är ett uppdrag som inte ens i fredstid fungerar på bästa möjliga sätt – i en krigssituation riskerar sjukvårdens detaljregleringar minska sjukvårdens förmåga att göra ett så bra jobb som möjligt..”

– Madina Refoi, läkare, i Sydsvenskan