Magdalena Andersson måste stänga dörren för sex timmars arbetsdag

Socialdemokraterna överväger i sin nya politikutveckling ”Ny riktning för Sverige 2030” att införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det vore ett dråpslag mot den skattefinansierade välfärden och skulle allvarligt förvärra sjukvårdens finansiering.

Magdalena Andersson (S) måste stänga dörren för kortare arbetsvecka om Sverige ska klara av att behålla den gemensamt finansierade sjukvården.

Skulle kosta Sverige 300 miljarder

Redan tio år gamla beräkningar av Riksdagens utredningstjänst bedömer skattebortfallet till över 300 miljarder per år vid en sex timmars arbetsdag. Som jämförelse kostar all svensk offentlig sjukvård cirka 400 miljarder kronor, enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det är inte seriöst att anse att välfärdens finansiering ska byggas ut och samtidigt föreslå en enorm minskning av skatteintäkter.

Det parlamentariska stödet för att minska arbetstiden har alltid varit starkt på vänsterkanten. Vänsterpartiet har beslut på att driva frågan om sex timmars arbetsdag och Miljöpartiet vill införa liknande arbetstidsförkortning. Socialdemokraterna har tidigare hållit denna idé på avstånd, men nu öppnar förra socialministern Annika Strandhäll i en ny rapport från Socialdemokraterna inför nästa års partikongress för att partiet ska byta uppfattning.

Innan Strandhäll (S) driver igenom en reform som skulle rycka undan finansieringen av sjukvården borde hon tala med flera av sina partivänner som anser det saknas resurser redan i dag.

Stora varsel på ingång

I Västra Götalandsregionen har Cecilia Dahlman Eek (S), ordförande på Sahlgrenska universitetssjukhuset, bestämt att sjukhuset ska sparka 2 000 kollegor under året. Region Värmlands styrelseordförande Åsa Johansson (S) har beslutat om att varsla 750 personer. Detta samtidigt som 1 164 personer i Värmland i december 2023, har väntat mer än ett år på avancerad vård.

Strandhälls tidigare regeringskollega Aida Hadzialic (S) varslar 750 personer i Region Stockholm på landets största sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset. Ett sjukhus som avlastar hela landets sjukhus i mycket avancerade operationer och behandlingar.

Enligt beräkningar från SKR skulle en kortare arbetsvecka med två timmar för bara de anställda inom kontaktyrken i kommuner och regioner kosta 22 miljarder varje år. Det motsvarade nästan hela underskottet för regionerna under 2023. Det talar i stället för att fler måste arbeta mer, inte mindre, så att skattebasen ökar.

41 000 nya anställda

S-förslaget om kortare arbetsdag är särskilt allvarligt för sjukvården som redan lider av en extrem brist på personal. Att minska arbetsveckan med två timmar skulle kräva en rekrytering av ytterligare 41 000 sjuksköterskor och andra bristyrken i kommuner och regioner.

Samtidigt är själva bristen på sjuksköterskor en av huvudanledningarna till varför 250 000 patienter väntar olagligt länge på vård, enligt SKR i december. Vårdköerna skulle växa ännu längre om alla skulle arbeta 25 procent mindre. Vårdgolvets verklighet är det bästa argumentet mot förslaget om arbetstidsförkortning.

När 40-talisterna nu blir över 80 år kommer vården kosta allt mer. För alla politiker som företräder idén om en gemensamt finansierad sjukvård behöver skattebasen förstärkas snarare än minska. Därför är alla förslag om sex timmars arbetsdag särskilt farligt för sjukvården och borde ratas av Socialdemokraterna.

Gustaf Drougge

Publicerad i Altinget